/pixabay.com
Rozstrzygnięto konkurs – przeciwdziałanie uzależnieniom
16 stycznia 2018 r. | 12:18

Został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zadanie warte 123.000 zł zrealizuje Stowarzyszenie SERDECZNI (38.000 zł) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski (85.000 zł).

Poniżej publikuję zarządzenie w tej sprawie.

ŁUKASZ DUDEK