W Tarnowskich Górach powstanie oddział NFZ! Umowa została podpisana! Gdzie teraz po kartę EKUZ?
11 października 2019 r. | 15:37

Prowadzone od kilku lat w Tarnowskich Górach na prośbę Pani Poseł Barbary Dziuk mobilne akcje Śląskiego  OW NFZ cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i powiatu.

W związku z powyższym widząc potrzeby mieszkańców Pani Poseł zabiegała o uruchomienia w TG punktu obsługi pacjenta.

Nadrzędnym celem, zdefiniowanym w Strategii NFZ na lata 2019-2023, jest wzrost poziomu zaufania społecznego do płatnika, osiągany m.in. przez poprawę jakości obsługi pacjenta. Jak zauważa Piotr Nowak, p.o. dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: „Mam nadzieję, że punkt obsługi pacjenta w Tarnowskich Górach będzie na co dzień stanowił wsparcie dla mieszkańców, przez dogodny dostęp do usług oferowanych przez NFZ. W punkcie będzie można otrzymać europejską  i śląską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, zweryfikować prawo do świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń. Co ważne, Tarnogórzanie będą mogli na miejscu potwierdzić wnioski na zaopatrzenie w środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne, np. protezy, soczewki okularowe, aparaty słuchowe itp.”

Punkt zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. Piastowskiej 1. Umowa została podpisana, trwają jeszcze dostosowawcze prace remontowe.

Punkt w Tarnowskich Górach jest 16 punktem obsługi pacjentów Śląskiego OW NFZ w woj. śląskim. W ubiegłym roku w punktach obsługi wydano ponad 600 tysięcy europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego, zarejestrowano ponad 370 tysięcy zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Śląski OW NFZ od kilku lat prowadzi również mobilne akcje w terenie, połączone z promocja profilaktyki i zdrowego trybu życia.

Źródło: NFZ

foto: strona Facebook