www.serdeczni.tgory.eu
28.300 zł dla Stowarzyszenia “Serdeczni”
13 maja 2017 r. | 12:09

Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem w dzielnicy Stare Tarnowice”.  Dotację w wysokości 28.300 zł otrzyma Stowarzyszenie "Serdeczni". 

Poniżej publikuję zarządzenie w tej sprawie.

BIP