UM Tarnowskie Góry
Kompleks Zamkowy
16 stycznia 2017 r. | 15:40

Kompleks Zamkowy usytuowany w Tarnowicach Starych, dzielnicy Tarnowskich Gór, jest zabytkiem o niezwykłych walorach historycznych i architektonicznych. Będąc jednym z najstarszych obiektów na terenie Górnego Śląska wskazuje na jego bogatą historię, a jednocześnie stanowi unikatowy przykład budownictwa renesansowego na tym obszarze.

Zamek, główny obiekt całego kompleksu, został wzniesiony za sprawą Piotra Wrochema w latach 1520 – 1570 i pozostał w rękach tego rodu do początku XVII wieku. Kolejni, często zmieniający się właściciele, dokonywali licznych przebudów. Najwięcej modernizacji zostało przeprowadzonych w toku XIX stulecia, gdy zamek został zakupiony przez Karola Łazarza Henckel von Donnersmarck. Mimo to jego renesansowy charakter nie został całkowicie utracony; wprawdzie zamurowano arkady na parterze oraz przestrzenie międzykolumnowe na I piętrze, jednakże zachował się ogólny układ budynku i część detali renesansowego wystroju. Donnersmarckowie byli w posiadaniu majątku do roku 1945, zaś po II wojnie światowej zamek i dobra tarnowickie zostały znacjonalizowane, stając się własnością Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Wówczas nastąpił najbardziej mroczny okres w dziejach tego miejsca. Zaniedbany i zrujnowany Kompleks Zamkowy w 2000 roku został zakupiony przez Państwa Krystynę i Rajnera Smolorz. W krótkim czasie wykonano szereg prac zabezpieczeniowych, remontowych i renowacyjnych, zatrzymując proces postępującej degradacji obiektu. Dziś można śmiało powiedzieć, że Zamek odzyskał swą dawną świetność i blask.

UM Tarnowskie Góry