Roboty drogowe w Rybnej i Opatowicach
14 kwietnia 2017 r. | 14:07

Zaplanowane roboty drogowe na drogach gminnych.

Dzielnica Rybna:

- nakładka wzmacniająca na fragmencie ul. Laryszowskiej,

- remont nawierzchni gruntowych - wykonanie powierzchniowego utrwalenia: ul. Racławicka, Batalionów Chłopskich,

- bieżącą konserwację nawierzchni gruntowych: ul. Tuwima, Płóciennika, Przemysłowa i inne wg potrzeb,

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - wg potrzeb.

Dzielnica Opatowice:

- fragment nakładki na ul. Sielanka oraz utrzymanie bieżące jezdni
gruntowych i bitumicznych. Ponadto wykonywana będzie dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Wiejskiej i Sielanka obejmująca budowę chodnika oraz poprawę geometrii skrzyżowania.

źródło: FB Rybna/Opatowice