Podsumowanie bezpieczeństwa tarnogórskich GWARKÓW
09 września 2019 r. | 21:30

Jak co roku, w Tarnowskich Górach odbyły się „Gwarki”. W imprezie wzięło udział kilka tysięcy osób oraz gwiazdy polskiej sceny muzycznej. W niedzielę ulicami miasta przeszedł historyczny pochód, w którym wziął udział Premier Mateusz Morawiecki.

Nad bezpieczeństwem Premiera i uczestników imprezy czuwało kilkudziesięciu policjantów z Tarnowskich Gór, Katowic, Służby Ochrony Państwa oraz strażnicy miejscy, pracownicy ochrony, ratownicy medyczni i wolontariusze.

Od piątku do niedzieli na ulicach miasta można było spotkać wzmożone patrole, zarówno policjantów prewencji, jak i kryminalnych. Tak duże siły miały zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa kilku tysiącom ludzi uczestniczącym w imprezie oraz gwiazdom polskiej sceny muzycznej, które swoimi występami uświetniły „Gwarki”.

Tarnogórscy policjanci, na specjalnie dla tego celu przygotowanym stanowisku kierowania, czuwali nad bezpieczeństwem bawiących się osób. Dodatkowy system monitorowania, obejmujący swoim zasięgiem miejsca na co dzień niewymagające stałego nadzoru, pozwolił na szybkie i sprawne reakcje policjantów na wszelakiego rodzaju próby zakłócenia porządku publicznego. Ponadto na terenie miasta kamery monitoringu obsługiwane przez straż miejską, jak również dyżurujących policjantów wydziału kryminalnego, pozwoliły na zapobieganie wszelkim sytuacjom, które mogły stać się zagrożeniem dla świętujących uczestników imprezy. Nad bezpieczeństwem na drogach czuwali natomiast policjanci ruchu drogowego. Stróże prawa w radiowozach i na motocyklach pilnowali porządku na ulicach i skrzyżowaniach, przez które m.in. przeszedł historyczny pochód. Policjanci kierowali ruchem w newralgicznych miejscach, w konsekwencji czego kierowcy nie mieli większych trudności z dojazdem do celu. Stróże prawa minimalizowali niedogodności i wyznaczali objazdy na czas przejścia pochodu, dzięki czemu nie doszło do żadnych zdarzeń, a ruch odbywał się płynnie.

Jak co roku, w niedzielę odbył się historyczny pochód. W tym roku w pochodzie wziął udział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Byli również parlamentarzyści, władze samorządowe, burmistrzowie, wójtowie, a także przedstawiciele służb mundurowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

Podczas wydarzenia, nad bezpieczeństwem jednej z najważniejszych osób w państwie, czuwali wraz z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa, także śląscy policjanci. Obok dzielnicowych i mundurowych z wydziału ruchu drogowego tarnogórskiej komendy, w zabezpieczenie wizyty zaangażowani byli także policjanci operacyjni oraz policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Funkcjonariusze dbali o bezpieczeństwo przejazdu kolumny rządowej oraz byli w miejscach, które odwiedził premier po to, aby nie doszło do zakłócenia ładu i porządku publicznego. Cała wizyta w naszym regionie zakończyła się bezpiecznie.

Źródło: KPP Tarnowskie Góry, Powiat Tarnogórski