Konkurs na wyrób cukierniczy powiatu tarnogórskiego
12 września 2019 r. | 19:05

I Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek Powiatu Tarnogórskiego pod patronatem honorowym Pani Poseł Barbary Dziuk.

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu - Kompleks Zamkowy w Starych Tarnowicach „U Wrochema” Tarnowskie Góry 29.09.2019 r.(niedziela).

I Celem konkursu jest:
- identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych wyrobach cukierniczych służących promocji obszaru, regionu, czy miejscowości;
- promowanie i stymulowanie wykorzystania lokalnych zasobów, walorów obszaru powiatu gliwickiego;
- identyfikacja podmiotów i ich wyrobów, które mogą służyć do budowy produktu turystycznego i marki regionu.

II Uczestnikami konkursu mogą być:
1. „Profesjonaliści (cukiernie, piekarnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie)”
2. „Pasjonaci słodkości” (osoby fizyczne)
3 „Organizacje i podmioty społeczne” (szkoły o profilu gastronomicznym, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia/fundacje)
W/w powinni prowadzić działalność lub zamieszkiwać na terenie gmin wchodzących w skład województwa śląskiego.

III Każdy z uczestników może dokonać zgłoszenia swojej pracy w trzech, poniższych kategoriach:
1. Kategoria „Tort”
- tort rzeźbiony 2D lub 3D/tort płaski/tort z figurką;
- dopuszczalne własnoręcznie robione lub zakupione jadalne dekoracje;
- dozwolona: masa cukrowa, czekolada, lukier królewski oraz wszelkie jadalne masy do obłożenia tortu, wafel papier, karmel, isomalt;
- średnica tortu powinna wynosić od 25 do 50 cm,
- maksymalna wysokość do 100 cm;
- kształt dowolny.

2. Kategoria „Ciasto”
- średnica/przekątna nie większą niż 40 cm;
- wysokość nie większą niż 30 cm;
- dopuszczalne własnoręcznie robione lub zakupione jadalne dekoracje;
- dozwolona: masa cukrowa, czekolada, lukier królewski oraz wszelkie jadalne masy, wafel papier, karmel, isomalt;
- kształt dowolny.

3. Kategoria „Ciasteczko”
- średnica/przekątna ciasteczek nie większa niż 10 cm,
- wysokość nie większa nic 10 cm;
- dopuszczalne własnoręcznie robione lub zakupione jadalne dekoracje;
- dozwolona: masa cukrowa, czekolada, lukier królewski oraz wszelkie jadalne masy do obłożenia tortu, wafel papier, karmel, isomalt;
- kształt dowolny.

IV. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania karty zgłoszenia pracy konkursowej (zawierającej opis produktu według załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu) najpóźniej do dnia 20.09.2019 r. na adres e-mail: festiwalslodkosci@wp.pl z dopiskiem: Zgłoszenie na I Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek Powiatu Tarnogórskiego.

V. Zasady konkursu:
1. Prace zgłoszone do konkursu oceniane będą przez jury składające się z 5 osób.
2. Członkowie jury ocenią:
- wygląd i staranność wykonania, ilość użytych technik (0-5 punktów);
- własnoręczne wykonanie elementów ozdobnych (0-5 punktów);
- niekonwencjonalny pomysł (0-5 punktów);
- smak (0-5 punktów).
3. Każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
4. Jury konkursu wyłoni zwycięzców, przyznając I, II i III nagrodę w każdej z trzech kategorii.

5. Nagrody w poszczególnych kategoriach:
a) Profesjonaliści ( I miejsce – bon podarunkowy w markecie
spożywczym o wartości 400,00 zł, II miejsce – bon podarunkowy
w markecie spożywczym o wartości 200,00 zł,
III miejsce – bon podarunkowy w markecie spożywczym
o wartości 100,00 zł);
b) Pasjonaci słodkości ( I miejsce – sprzęt kuchenny o wartości 400,00 zł,
II miejsce – sprzęt kuchenny o wartości 200,00 zł,
III miejsce - sprzęt kuchenny o wartości 100,00 zł);
c) Organizacje i podmioty społeczne ( I miejsce – sprzęt kuchenny o wartości 400,00 zł, II miejsce – sprzęt kuchenny o wartości 200,00 zł,
III miejsce - sprzęt kuchenny o wartości 100,00 zł);
d) Grand Prix Festiwalu – Nagroda Publiczności – bon w markecie spożywczym o wartości 400,00 zł.

6. Do każdego miejsca organizator dołączy dyplom.
7. Nagrody zostaną wręczone podczas festiwalu w dniu 29.09.2019 r.
8. Nagroda Grand Prix Festiwalu – Nagroda Publiczności będzie wyłoniona spośród wystawionych prac konkursowych. Wygrywa ta, która zbierze największą ilość głosów (punktów) wrzuconych do urny konkursowej.

VI Założenia dodatkowe:
1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji materiałów i zdjęć prac konkursowych oraz uczestników konkursu.
2. Uczestnicy konkursu przygotowują swoje prace we własnych pracowniach i w całości lub w elementach przywożą je na teren wystawy.
3. Organizatorzy zapewniają każdemu z uczestników miejsce wystawiennicze wraz z tabliczką informacyjną o autorze i nazwie pracy.
4. Uczestnik konkursu sam podejmuje decyzje co zrobi z wykonaną przez siebie pracą konkursową (może przeznaczyć ją na rzecz innych uczestników/widzów festiwalu).
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn losowych oraz w przypadku zgłoszenia się w poszczególnych kategoriach mniej niż trzech uczestników.
6. Ocena prac przez Jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu czy odwołaniu.
7. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu zawodników.
8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zgubienie eksponatu, sprzętu lub rzeczy osobistych.
9. Każda praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika, każdy eksponat powinien być oryginalny i niewystawiony nigdzie wcześniej. Produkt może być zdyskwalifikowany, jeśli okaże się, że jest inaczej.

Organizatorzy konkursu:
Barbara Dziuk – Poseł na Sejm RP
Regina Wieczorek
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 603 415 143

Regulamin wraz załącznikami do wypełnienia poniżej:

REGULAMIN-KONKURSU-NA-WYRÓB-CUKIERNICZY-TG-29.09.2019