Zabytkowa Kopalnia Srebra/UM w Tarnowskich Górach
Rekordowe zainteresowanie Zabytkową Kopalnią Srebra i Sztolnią Czarnego Pstrąga
15 stycznia 2017 r. | 15:23

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach opublikował oficjalne dane dotyczące zainteresowania przez turystów Zabytkową Kopalnią Srebra i Sztolnią Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Według danych z urzędu, samą kopalnię odwiedziło 78 tys. osób, z czego aż 35 tys. osób to byli turyści indywidualni - ponad 4600 osób to turyści zagraniczni. Z wejść grupowych-szkolnych skorzystało ponad 32 000 uczniów, a blisko 11 000 osób to grupy zorganizowane.

Zabytkowa Kopalnia Srebra

Sztolnię w 2016 roku odwiedziło blisko 45 000 osób (co oznacza wzrost o 10 proc. w porównaniu do 2015 roku). Podobnie jak Sztolnia Czarnego Pstrąga, Mała Kolej Skansenowa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W 2016 roku skorzystało z niej 9000 osób, co oznacza wzrost o 30 proc. w porównaniu do 2015 roku.

Sztolnia Czarnego Pstrąga

PAWEŁ GĄSIORSKI