Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
16 stycznia 2017 r. | 16:10

Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ulicy Wieczorka na terenie sołectwa Nakło Śląskie w gminie Świerklaniec - części działek nr 1672/104, 2982/2894, 3042/104 (obręb Nakło Śląskie, k. m. 3), 1833/37, 1839/46, 2482/2445 (obręb Nakło Śląskie, k. m. 1Orze). 

BIP Tarnowskie Góry