Dostawa i montaż urządzeń na przedszkolnych placach zabaw
05 kwietnia 2017 r. | 15:59

Dostawa i montaż urządzeń na przedszkolnych placach zabaw w ramach projektu „Trzy, czte-ry do przedszkola star t – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry.

TUTAJ DO WGLĄDU