Obwieszczenie o wydanych postanowieniach
26 stycznia 2017 r. | 20:48

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających w sprawie ustalenia lokaliacji dla budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie sołectwa Nakło Śląskie, gmina Świerklaniec, ul. Wojciecha 

BIP