Określenia kryteriów naboru na wolne miejsca do klas pierwszych
07 lutego 2017 r. | 17:12

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na wolne miejsca do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.

BIP Tarnowskie Góry