Plan Zagospodarowania w dzielnicach Osada Jana i Śródmieście – Centrum
15 marca 2017 r. | 17:48

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Osada Jana i Śródmieście – Centrum w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Słoneczników, Bytomskiej, Ogrodowej, Górniczej, Kard. S. Wyszyńskiego, T. Kościuszki, J. Korczaka i Ks. N. Bończyka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

BIP