Protokół z konsultacji w sprawie wysokości opłat z wychowania przedszkolnego
22 stycznia 2017 r. | 22:15

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminie Tarnowskie Góry.

BIP Tarnowskie Góry