Protokół z posiedzenia Komisji ds. Kultury i Sportu
18 kwietnia 2017 r. | 23:41

Protokół Nr 22/2017 z posiedzenia Komisji ds. Kultury i Sportu w dniu 3 marca 2017 roku.

TUTAJ