Wypalanie traw
12 marca 2017 r. | 22:57

Regularnie co roku, wczesną wiosną zauważane jest zjawisko wypalania traw na łąkach, nieużytkach, poboczach kolejowych i innych terenach zielonych. Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska i wbrew pozorom nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie przynosi jedynie szkody zarówno dla przyrody jak i samego człowieka.

 Wśród społeczności wciąż panuje przekonanie, że wypalanie poprawia jakość gleb. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. W czasie pożaru zniszczeniu ulega wierzchnia warstwa gleb, co powoduje szybszą erozję i wyjałowienie. W płomieniach giną mikroorganizmy biorące udział w prawidłowym rozwoju roślin oraz wiele pożytecznych zwierząt, jak np. żaby, jaszczurki, krety, jeże i inne. W sprzyjających warunkach pożar może się bardzo szybko rozprzestrzenić na budynki mieszkalne i gospodarcze, a nawet znajdujące się w pobliżu lasy.

Związana z wypalaniem traw emisja ogromnych ilości zanieczyszczeń, zawierających pyły oraz metale ciężkie, wpływa niekorzystnie nie tylko na środowisko ale także na zdrowie ludzi, powodując schorzenia układu oddechowego. Towarzyszący pożarom dym, rozprzestrzeniający się na dalekie odległości, może być dodatkowo przyczyną wielu kolizji drogowych.

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o ochronie przyrody", ,,Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów." Natomiast w myśl art. 131 pkt 12 w/w ustawy „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

źródło: UM Tarnowskie Góry