Fot. UM Tarnowskie Góry
Tour de Park czyli wyścigi rowerowe dzieci i młodzieży
20 lipca 2017 r. | 16:13

Dzień przed startem (29 lipca w sobotę) II etapu 74. Tour de Pologne w Parku Miejskim ścigać będą się dzieci w wieku 4-12 lat.

Zawodnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do zgłoszenia chęci uczestnictwa osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Miejskim, Referacie Sportu i Zdrowia, ul. Sienkiewicza 2 - od dnia 25 lipca do 27 lipca w godz. 8.15 – 15.45 oraz w piątek 28 lipca w godz. 7.15 – 14.30.

Rodzice/opiekunowie prawni/kuratorzy osób chętnych do wzięcia udziału w wyścigu są zobowiązani do podpisania Oświadczenia o stanie zdrowia i dostarczenie go organizatorom najpóźniej w terminie do 29.07.2017 r. do godz. 10.40 w Biurze Zawodów, zlokalizowanym w okolicach muszli koncertowej.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do: stawienia się wraz z opiekunem w dniu imprezy najpóźniej do godz. 10.40 z własnym rowerem i zabezpieczającym głowę kaskiem sztywnym oraz odbioru numeru startowego, który musi być przymocowany w sposób widoczny z przodu i z tyłu ubioru zawodnika.

Impreza ma charakter otwarty, prawo udziału mają osoby w przedziale wieku 4-12 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę w czasie trwania zawodów i jego/jej stałą obecnością na imprezie (podpis na oświadczeniu).

Start do wyścigu we wszystkich kategoriach wiekowych zlokalizowany będzie przy zakończeniu drogi afaltowej ul. Bałtyckiej (niedaleko placu zabaw).  Meta w poszczególnych kategoriach wiekowych, usytuowana będzie na alei parkowej na odcinku od placu zabaw w kierunku do cmentarza wojennego.

W zależności od ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny startu poszczególnych kategorii wiekowych, zakresu wiekowego poszczególnych kategorii (np. mogą być połączone z innymi kategoriami).

Zawodnicy i zawodniczki ,,MIEJSKIEGO WYŚCIGU ROWEROWEGO – TOUR DE PARK 2017” mają zagwarantowany:
- zabezpieczenie medyczne i ratownicze
- nagrody dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych (w tym statuetki dla zwycięzców, medale, medale za udział oraz nagrody rzeczowe)
- napoje i drobny poczęstunek

Kategorie wiekowe.

Chłopcy:
Kategoria M1 – rocznik 2013 i młodsi , dystans: ok. 100 m, start ok. 11.10
Kategoria M2 – roczniki 2011 - 2012 , dystans: ok. 200 m, start ok. 11.20
Kategoria M3 – roczniki 2009 - 2010, dystans: ok. 250 m, start ok. 11.30
Kategoria M4  - roczniki 2007 – 2008; dystans: ok. 300 m, start ok. 11.40
Kategoria M5  - roczniki 2005 – 2006; dystans: ok. 350 m, start ok. 11.50

Dziewczynki:
Kategoria K1 – rocznik 2013 i młodsi , dystans: ok. 100 m, start ok. 11.15
Kategoria K2 – roczniki 2011 - 2012 , dystans: ok. 200 m, start ok. 11.25
Kategoria K3 – roczniki 2009 - 2010, dystans: ok. 250 m, start ok. 11.35
Kategoria K4  - roczniki 2007 – 2008; dystans: ok. 300 m, start ok. 11.45
Kategoria K5  - roczniki 2005 – 2006; dystans: ok. 350 m, start ok. 11.55

REGULAMIN
OŚWIADCZENIE O ZDROWIU

źródło: UM Tarnowskie Góry