30.000 zł do zgarnięcia w konkursie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu rowerowym
18 kwietnia 2017 r. | 23:35

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców w ruchu rowerowym”.     

Celem konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone zrealizowanie zadania publicznego dla Gminy w roku 2017 roku  w zakresie poprawy i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu rowerowym.  Celem zadania jest również uatrakcyjnienie i ułatwienie korzystania z sieci tras rowerowych.

Rodzaj i zakres zadania

Zadanie polega na:

  • rozbudowie sieci tras rowerowych poprzez wyznaczenie i oznakowanie kolejnych tras rowerowych powiązanych z istniejąca siecią ( do 10 km),
  • konserwacji i utrzymaniu istniejących sieci tras rowerowych poprzez modernizację i naprawę uszkodzonego oznakowania oraz utrzymanie w należytym stanie wiaty turystycznej i jej ubezpieczenie.

 Zadanie realizowane jest w okresie od maja 2017 do grudnia 2017

  • Na realizację zadania w 2017 roku przeznacza się kwotę: 30.000 zł
  • Na realizację zadania w 2016 roku  w formie powierzenia przeznaczono kwotę 40.000 zł

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 roku oferty.

 

 

źródło: BIP Tarnowskie Góry

ŁUKASZ DUDEK