70-letni emeryci w Radzie Miejskiej Tarnowskich Gór
30 stycznia 2018 r. | 12:47

W Tarnowskich Górach w Radzie Miejskiej zasiada łącznie 23 radnych. Wśród nich mamy sześciu emerytów, którzy przekroczyli lub za chwilę przekroczą wiek 70+. Wszyscy Panowie należą do Inicjatywy Obywatelskiej Powiatu Tarnogórskiego.

Prócz radnego Sienickiego wszyscy wymienieni poniżej radni nie są zbyt aktywni podczas obrad. Wiem to, ponieważ od ponad roku jestem na wszystkich sesjach.

Ewald Opuchlik (Inicjatywa Obywatelska). Urodzony w 1943 roku.

 

Piotr Gładki (Inicjatywa Obywatelska). Urodzony w 1943 roku.

 

Tadeusz Torubs (Inicjatywa Obywatelska). Urodzony w 1947 roku.

 

Józef Harwig (Inicjatywa Obywatelska). Urodzony w 1948 roku.

 

Kazimierz Mańka (Inicjatywa Obywatelska). Urodzony w 1946 roku.

 

Józef Sienicki (Inicjatywa Obywatelska). Urodzony w 1945 roku.

 

Przygotował:
Łukasz Dudek. Urodzony w 1988 roku.