Budżet Obywatelski – głosujemy!
14 listopada 2017 r. | 13:33

Od wczoraj do 30 listopada można głosować na wybrany projekt Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok.

Pomysły, które uzyskają największą ilość głosów zostaną zatwierdzone do realizacji.

Do podziału jest 250 tys zł.

Głos oddać może każdy mieszkaniec powiatu, który ukończył lub ukończy w tym roku 18 lat, posiadający co najmniej czasowe zameldowanie w jednej z gmin Powiatu Tarnogórskiego. Każdy mieszkaniec oddać może tylko jeden głos. Głosować można w formie papierowej lub elektronicznej.

Głosować przez internet możecie TUTAJ

Lista projektów (pogrubiona nazwa dotyczy Tarnowskich Gór).

1. ABC – aktywności, zdrowia i relaksu – etap I. 

2. Adaptacja zdegradowanego chodnika w Radzionkowie przy ul. Długiej do stanu zgodnego z przeznaczeniem i przepisami.

3. Akademia sportu DESHI.

4. Bezpieczna Starotarnowicka, a może i dalej, budowa chodnika w Tarnowskich Górach.

5. „Bezpieczne drogi” – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i podróżujących Gminy Tworóg oraz miejscowości ościennych poprzez zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomii.

6. „Bezpieczniej na drodze” – budowa chodnika w ciągu ulicy Głównej – droga powiatowa nr 3203S.

7. Budowa chodnika – ul. Starowapienna w Tarnowskich Górach.

8. Budowa oświetlenia parkowego w Nakle Śląskim.

9. Modernizacja toalet uczniowskich w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach.

10. Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika lub ścieżki rowerowo-pieszej w ciągu drogi powiatowej – ulicy 30-lecia w Zielonej, gmina Kalety.

11. Remont chodnika przy ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim.

12. Remont chodnika w ciągu ul. ks. dr J. Knosały od skrzyżowania z ul. Norwida do skrzyżowania z ul. św. Wojciecha.

13. Remont chodnika w ciągu ulicy Kużaja od skrzyżowania z ul. Gierymskiego do skrzyżowania z ul. Nieznanego Żołnierza.

14.Remont drogi powiatowej – 2901S – ul. Wiejskiej w Świniowicach.

15. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej i chodników na terenie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach.

16. Remont nawierzchni ulicy św. Marka w Żyglinie.

17. Rozbudowa istniejącego chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej -ul. Mikulczycka w Świętoszowicach

18. Sensoryczny plac zabaw.

19. Terapia zajęciowa bliżej natury.

20. Wakacyjny integracyjny wyjazd osób z niepełnosprawnością zamieszkujących gminę Ożarowice.

21. Wymiana kanalizacji deszczowej w Potępie.

22. „Zobacz smog – sieć czujników jakości powietrza” monitorujących 24/dobę stan jakości powietrza w Tarnowskich Górach.

Więcej na temat projektów dowiesz się TUTAJ

źródło: powiat tarnogórski