Jakie tajemnice ma Burmistrz Arkadiusz Czech?
19 kwietnia 2017 r. | 22:57

Jakiś czas temu wysłałem zapytania do Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

Wnoszę o udostępnienie informacji na temat wszystkich delegacji służbowych Burmistrza Arkadiusza Czecha w 2016 roku.

Wnoszę o udostępnienie informacji w zakresie ewidencja przebiegu pojazdu służbowego auta Burmistrza Arkadiusza Czecha w 2016 roku.

Wnoszę o udostępnienie informacji w sprawie wszystkich faktur za paliwo z tytułu używania służbowego samochodu przez Burmistrza Arkadiusza Czecha w 2016 roku.

Decyzja UM oczywiście odmowna. Zresztą można było się tego spodziewać. 

Musimy sobie zadać pytanie.

Dlaczego decyzja jest odmowna?
Ile pieniędzy Burmistrz przejeździł skoro nie chce udostępnić informacji publicznej?

Jak wynika z pisma które znajduje się poniżej, moje pytanie mieści się w pojęciu informacji publicznej, więc nie widzę żadnych przesłanek abym nie dostał odpowiedzi .

Napisałem odwołanie w tej sprawie do SKO w Katowicach. Za kilka tygodni będziemy wiedzieć czy jako obywatele mamy rzeczywiście prawo do wglądu na co są wydawane nasze pieniądze!

"Po przeprowadzeniu analizy wniosku stwierdzono, że wnioskowana informacja mieści się w pojęciu informacji publicznej, o której mowa w art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r.  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764). Informacją publiczną jest bowiem każda informacja wytworzona bądź odnosząca się do władz publicznych, a także wytworzona lub odnosząca się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie realizowanych przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa."

ŁUKASZ DUDEK