Burmistrz Inicjatywy Obywatelskiej przegrał z nami przed SKO w Katowicach!
10 maja 2017 r. | 20:00

Burmistrz Krzysztof Nowak (Inicjatywa Obywatelska) już kolejny raz przegrał z nami przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Tym razem SKO w Katowicach uchyliło decyzję Burmistrza Miasteczka Śląskiego w sprawie odmowy udzielenia mi informacji publicznej, w zakresie zestawienia pracowników Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim z podziałem na wydziały/stanowiska wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów tego pracownika, wraz ze specjalnością oraz ewentualnie nazwą kierunku ukończonych studiów podyplomowych wobec osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

Burmistrz Arkadiusz Czech również odmówił udzielenia mi informacji na to samo pytanie. Widocznie Inicjatywa Obywatelska nie liczy się z obywatelami i nie chętnie udostępnia informacje które są publiczne. W mojej ocenie ekipa Inicjatywy Obywatelskiej z obywatelskością nie ma za dużo wspólnego..

Poniżej decyzja SKO w Katowicach.

ŁUKASZ DUDEK