Burmistrz szuka człowieka do pracy. Można zarobić nawet 2400 zł na rękę
19 listopada 2018 r. | 09:01

Burmistrz miasta Tarnowskie Góry ogłosił nabór na urzędnicze stanowisko. Poszukiwany jest Inspektor Gospodarki Lokalowej.  Wymagane dokumenty należy złożyć do 30 listopada.

Wymagania niezbędne. 

Wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo.
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letni staż pracy.

- Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami i sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
- Przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- Prawo jazdy kat. B,
- Umiejętności:
1. Biegła znajomość obsługi komputera – obsługa pakietu Office w stopniu bardzo dobrym,
2. Umiejętność fachowej oceny zjawisk technicznych i samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych
i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych,
- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Dla osoby spełniającej powyższe minimalne wymagania, proponuje się na start 3000 zł brutto wynagrodzenia miesięcznego, z możliwością podwyżki. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej. 

ŁUKASZ DUDEK