Czy mieszkańcy Tarnowskich Gór będą kupować taniej na targu?
25 kwietnia 2017 r. | 20:02

Opłata targowa to jedna z tych opłat o których decyduje samorząd.

Wysłałem takie zapytanie do UM:

„Wnoszę o udostępnienie informacji jaka kwota wpłynęła do budżetu z opłaty targowej w 2015 i 2016 roku. Proszę również odnieść się czy Urząd Miasta planuje w najbliższym czasie zlikwidować w/w opłatę w celu obniżenia cen na produkty dla mieszkańców Tarnowskich Gór oraz ulżenia ludziom w ogromie opłat jakie serwuje państwo Polskie”.

Odpowiedź Urzędu Miasta Tarnowskie Góry:

Ustosunkowując się do drugiego pytania, wyjaśniam, że informacja publiczna dotyczy sfery faktów i nie obejmuje zamierzeń oraz planów organu.

Oczywiście że Urząd Miasta nie planuje ani nie zamierza znosić opłaty targowej. Dla nich liczą się wpływy - pieniądze na nagrody muszą się zgadzać. Co ich to interesuje czy mieszkańcy będą kupować tańsze produkty. Co ich to obchodzi czy sprzedawca zarobi kilka złotych więcej.

Wpływ  w 2015r.    391.450 zł
Wpływ w  2016r.    393.676 zł

Jeśli by te pieniądze zostawić w kieszeni obywatela, na pewno zostałyby lepiej spożytkowane. A co zrobi urzędnik?

Artykuł z 14.03.2017r.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach wydał 7.204,60 zł z budżetu, między innym na takie oto EKO gadżety..

- 100 sztuk długopisów z końcówką do ekranów dotykowych,
- 100 sztuk  kredek w tubie,
- 50 sztuk wentylatorów ręcznych,

Więcej: TUTAJ

Jest to tylko jeden z wielu przykładów jak pieniądze mieszkańców są roztrwonione na pierdoły!

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy z uwzględnieniem górnej granicy stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów. Rada gminy może (ale nie musi) zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż ww. zwolnienia przedmiotowe od opłaty targowej.  www.finanse.mf.gov.pl

ŁUKASZ DUDEK