Czy restauracja Sherlock zalega z płatnościami czynszu?
29 grudnia 2017 r. | 16:46

Wysłałem zapytanie do Urzędu Miejskiego:

Czy spółka YASAI w 2016 i 2017 roku zalegała z czynszem za wynajmowane powierzchnie? Jeśli tak, to wnoszę o dołączenie w odpowiedzi w którym miesiącu zaległości były, oraz kiedy została należność zapłacona.

Spółka YASAI wynajmuje od miasta lokal, w którym znajduje się restauracji Sherlock.

Czynsz za wynajmowaną powierzchnię pod restauracje z dniem podpisania umowy wynosił 15.600 zł nettto.

Odpowiedź UM Tarnowskie Góry:

Informuję, iż charakter Pana wniosku wymaga podjęcia dodatkowych działań.
W związku z tym, iż niemożliwe jest udzielenie Panu informacji w terminie 14 dni, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, termin odpowiedzi na złożony przez Pana wniosek przedłużam o 2 miesiące od dnia jego złożenia.

Po takiej odpowiedzi z jeszcze większą ciekawością odliczam dni do udzielenia odpowiedzi.

ŁUKASZ DUDEK