Wójt wiedział, że mogą być problemy
03 września 2018 r. | 21:03

21 sierpnia odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej  z Nowego Chechła. Spotkanie dotyczyło wykonanej fuszerki podczas remontu szkoły. Więcej znajdziecie na ten temat tutaj

 Na spotkaniu kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Anna Kubica mówiła:

"Sama osobiście kontaktowałam się między innymi z miastem Koziegłowy, gdzie to miasto miało duże problemy z firmą A1 Projekt. Ale wtedy na spotkaniu zapadły decyzje, że dajemy szanse firmie A1 Projekt".

Wystąpiłem do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy o informacje dotyczące wspomnianych dużych problemów.  Poniżej odpowiedź.