google
Wysokie dodatki miesięczne urzędników z Tarnowskich Gór
10 sierpnia 2017 r. | 19:47

Poniżej publikuję dodatki specjalne za 2016 rok, które otrzymywali miesięcznie pracownicy Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. 

Skarbnik
Pani Janina Namysło
Od 1 maja 2015 do 30 kwietnia 2016 - 3.459 zł.
Od 1 maja 2016 do 30 kwietnia 2017 - 3.459 zł.

Zastępca Burmistrza.
Pan Piotr Skrabaczewski
Od 1 maja 2015 do 30 kwietnia 2016 - 3.700 zł.
Od 1 maja 2016 do 30 kwietnia 2017 - 3.700 zł.

Sekretarz
Pani Aleksandra Gajda
Od 1 czerwca 2015 do 31 maja 2016 - 2.920 zł.
Od 1 czerwca 2016 do 31 maja 2017 - 2.920 zł.

Zastępca Burmistrza
Pani Jolanta Tuszyńska
Od 1 maja 2015 do 30 kwietnia 2016 - 2.920 zł.
Od 1 maja 2016 do 30 kwietnia 2017 - 2.920 zł.

Naczelnik. Wydział Gospodarki Miejskiej
Pan Piotr Machura
Od 1 lutego 2016 do 15 marca 2016 - 2.030 zł.
Od 1 grudnia 2016 do 31 marca 2017 - 2.030 zł.

Naczelnik Wydziału Finansowego
Pani Karina Trawińska
Od 1 stycznia 2016 do 31 stycznia 2016 - 1.600 zł.

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Pan Krystian Lukoszczyk
Od 1 stycznia 2016 do 29 lutego 2016 - 990 zł.
Od 1 kwietnia 2016 do 30 kwietnia 2016 - 1.800 zł.

Zastępca Naczelnika. Wydział Gospodarki Miejskiej
Pan Krzysztof Czarnecki
Od 1 grudnia 2015 do 15 marca 2016 - 1.248 zł.
Od 1 grudnia 2016 do 31 marca 2017 - 1.415 zł.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Pani Aleksandra Maczek
Od 1 października 2015 do 30 września 2016 - 600 zł.
Od 1 października 2016 do 31 grudnia 2016 roku - 600 zł.

Kierownik Biura Zamówień Publicznych Andrzej Ściebura
Od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 - 700 zł.

Kierownik Referatu Księgowości ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Anna Biały
Od 1 stycznia 2016 do 29 lutego 2016 - 990 zł.

Kierownik Referatu Komunalizacji Bartosz Skawiński.
Od 1 lutego 2016 do 31 stycznia 2017 - 1.000 zł.

Kierownik Biura Kultury Damian Stadler
Od 1 października 2015 do 30 września 2016 - 600 zł.
Od 1 października 2016 do 31 grudnia 2016 - 600 zł.

Starszy Strażnik Straży Miejskiej Jarosław Słomian
Od 1 stycznia 2016 do 29 lutego 2016 - 600 zł.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Kajetan Kansy
Od 1 października 2015 do 30 września 2016 - 400 zł.
Od 1 października 2016 do 31 grudnia 2016 - 400 zł.

Kierownik Referatu ds. Rozliczeń Finansowych Katarzyna Komederska
Od 1 kwietnia 2016 do 30 kwietnia 2016 - 800 zł.
Pani Krystyna Miler
Od 1 maja 2016 do 30 czerwca 2016 - 800 zł.

Naczelnik. Wydział Informatyki Pan Sławomir Niesłony
Od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016 - 400 zł.
Od 19 lutego 2016 do 18 lutego 2017 - 500 zł.
Od 1 czerwca 2016 do 31 maja 2017 - 800 zł.
Od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 - 300 zł.

ŁUKASZ DUDEK