Fot. UM Tarnowskie Góry
Gmina zaprosi repatriantów do Tarnowskich Gór
07 lipca 2017 r. | 11:27

Repatriacja (łac. repatriatio 'powrót do ojczyzny') – powrót do kraju ojczystego osób (np. jeńców wojennych, osób internowanych lub przymusowo przesiedlonych), które wskutek różnych przyczyn znalazły się poza jego granicami.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali się umożliwić w ramach repatriacji osiedlenie się na terenie Tarnowskich Gór dwóch rodzin pochodzenia polskiego, żyjących obecnie na terenie Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

Gmina zapewni rodakom, którzy przybędą do naszego miasta dwa dwupokojowe mieszkania wraz z wyposażeniem oraz wszelką niezbędną im pomoc w adaptacji w nowym dla nich środowisku.

Rodzinom repatriantów miasto zobowiązuje się zapewnić warunki do osiedlenia na okres nie krótszy niż 2 lata, w tym:
- dwupokojowe mieszkanie komunalne dla każdej z rodzin na warunkach umowy najmu zawartej na czas nieokreślony wraz z wyposażeniem,
- pomoc w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej,
- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej, - w miarę potrzeb opiekę przedszkolną oraz podjęcie nauki.
- Mamy 2500 gmin w Polsce - gdyby każda przyjęła dwie rodziny to mamy rozwiązany problem 5 tys. rodzin, czyli około 30 tysięcy osób. My zaczynamy do dwóch rodzin, jednak nie wykluczam w następnych latach dalszej pomocy Polakom żyjącym poza granicami naszego kraju - podkreśla burmistrz Arkadiusz Czech. - Mieszkania dla repatriantów pochodzić będą z naszego zasobu komunalnego. Pewnie pojawią się uwagi, że tarnogórzanie też oczekują na mieszkania. Wyjaśniam więc, że kilka lat temu mieliśmy 1300 wniosków, teraz jest ich 268, z czego większość stanowią osoby młode. Nie są to więc potrzeby już aż tak duże i na bieżąco staramy się jest realizować - dodaje burmistrz.

W Tarnowskich Górach mieszkają już dwie rodziny repatriantów. Zostały do nas sprowadzone w 2001 roku.
- Jedna rodzina przyjechała z Kazachstanu, a druga z Ukrainy. Doskonale zaadaptowali się w naszych warunkach - mówi Danuta Plotecka, naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich tarnogórskiego magistratu.

źródło: UM Tarnowskie Góry, wikipedia