Ile kosztuje organizacja Gwarków?
18 lipca 2017 r. | 15:05

Kilka miesięcy temu zapytałem tarnogórskich urzędników o kwotę, która została przeznaczona na organizację Gwarków w 2016 roku. Burmistrz stwierdził, że nie udzieli mi odpowiedzi, tłumacząc, że musiałby zaangażować więcej urzędników na zebranie danych, a na to nie może sobie pozwolić, ponieważ ma mnóstwo pracy na głowie (tak w skrócie). Tłumaczenie śmieszne. Takie informacje powinny być udzielane od ręki.

Decyzję odmowną burmistrza złożyłem do ponownego rozpatrzenia tym razem przez SKO w Katowicach. Tam sprawę wygrałem. Burmistrz Czech jest zobligowany, aby udostępnić mi informację na temat kwoty organizacji Gwarków w 2015 i 2016 roku.

Na koniec zadajmy sobie pytanie. Dlaczego urzędnicy tak niechętnie udostępniają informacje dotyczące finansów publicznych?

Fragment decyzji SKO.

"Zdaniem Kolegium Odwoławczego sama informacja, że koszty „Gwarków” były
ponoszone przez 8 komórek organizacyjnych Urzędu , a impreza trwała kilka dni i składała się z wielu wydarzeń nie jest należytym wykazaniem, że udostępnienie wnioskodawcy informacji o wydatkowej przez Urząd Miejski kwocie na organizację „Gwarków” wiązało się z
dużą czasochłonnością oraz potrzebą zaangażowania w proces zebrania pojedynczych kwot i ich zsumowania celem ustalenia łącznego kosztu imprezy (gdy nie została ona wcześniej ustalona) licznej grupy pracowników. Wniosek Pana Łukasza Dudka dotyczył jedynie
ogólnego kosztu imprezy (nawet gdy w istocie wszystkie wniosku dotyczyły osobno kosztów tej imprezy w 3 wybranych przez wnioskodawcę latach) , a tym samym organ nie był zmuszany do podejmowania działań zmierzających do sporządzenia zestawienia czynności
jakie podejmowali pracownicy Urzędu Miejskiego w procesie organizacji."

ŁUKASZ DUDEK

Poniżej publikuję szczegółową decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.