Ile milionów zarobił Park Wodny w 2015 roku?
23 stycznia 2017 r. | 00:11

Niedawno wysłałem zapytanie do Urzędu Miasta Tarnowskie Góry. 

1. Ile Kosztowało wybudowanie Parku Wodnego?
2. Jakie dochody w 2015 Park Wodny wygenerował?
3. Ilu pracowników jest zatrudnionych do obsługi Parku Wodnego?

Odpowiedź jaką dostałem z Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

Proszę zwrócić uwagę na odpowiedź numer 2.

"Spółka Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. w 2015 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” w wysokości 9 995 105,00 złotych".

Czyli odpowiedź jak na system biurokratyczny przystało. Zadałem sobie pytanie. Co to znaczy "przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi". Google wygenerowało mi taką odpowiedź:

"W tej pozycji wyróżnia się cztery podstawowe grupy przychodów. W przeciwieństwie do wariantu kalkulacyjnego, występują tu też pozycje nie będące przychodem w bezpośrednim znaczeniu tego słowa. Wynikają one z faktu, że w wariancie porównawczym, przedstawione są koszty rodzajowe, które są kosztami danego okresu, a nie kosztami dotyczącymi sprzedaży dokonanej w danym roku".

Czyli co? Dalej nie jestem pewien jakie przychody wygenerował Park Wodny w 2015 roku. Chyba że ktoś z was to rozumie? Język urzędniczy jest stworzony dla urzędnika, nie dla nas. Taka odpowiedź to celowa zagrywka ze strony Urzędu. Nie pozostaje mi nic innego jak dalej pytać.

ŁUKASZ DUDEK