Jakie wykształcenie posiadają pracownicy Urzędu Miasta?
07 maja 2017 r. | 23:11

Burmistrz Arkadiusz Czech odmówił udzielenia mi informacji publicznej w zakresie wykształcenia pracowników Urzędu Miasta.

Burmistrz wyjaśnia swoją decyzję:

"Zważywszy na fakt, iż tut. organ zatrudnia na dzień dzisiejszy 260 pracowników (..) koniecznym staje się dokonanie przeglądu akt osobowych wszystkich pracowników.."

"Teczka z aktami osobowymi pracowników liczy średnio 100 pozycji (przy czym niektóre pozycje zawierają po kilka kartek). Przejrzenie jednej teczki zajmuje około 15  minut, co przy 260 teczkach daje 65 roboczogodziny, czyli średnio 8 dni pracy (przy założeniu, że przez 8 godzin pracownik będzie przeglądał non-stop akta-bez chwili przerwy)."

Co za śmieszne tłumaczenie. Nie byłoby szybciej rozporządzić wśród urzędników, aby każdy na jutro przyniósł dane o swoim wykształceniu? 

"Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że Wnioskodawca w ostatnim czasie złożył 51 wnioski o udostępnienie informacji publicznej z różnego zakresu, co przy złożonych w ostatnim okresie 98 wnioskach o udostępnienie informacji publicznej w znacznym stopniu obciąża i dezorganizuje działanie organu."

Na większość wniosków nie dostaje odpowiedzi, więc nikogo nie obciążam!

Serwis Samorządowy PAP pisze:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że burmistrz gminy dopuścił się bezczynności, nie udostępniając portalowi internetowemu informacji o wykształceniu pracowników urzędu.

W lipcu 2016 r. redaktor naczelny portalu internetowego zwrócił się z prośbą do burmistrza miasta i gminy o wydanie zestawienia pracowników urzędu, ze wskazaniem ukończonych przez nich szkół.

W konsekwencji w sierpniu redaktor naczelny wniósł skargę do sądu administracyjnego na bezczynność burmistrza.

Po rozpatrzeniu sprawy sąd zdecydował, że burmistrz był zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej na wniosek.

Ponadto sędzia stwierdził, że informacje dotyczące wykształcenia pracowników instytucji publicznych odzwierciedlają kompetencje i przydatność do wykonywania funkcji publicznych.  (źródło: samorzad.pap.pl)

Od decyzji Burmistrza napisałem odwołanie.

ŁUKASZ DUDEK