Jest praca w urzędzie. Musisz mieć wykształcenie wyższe. Można zarobić nawet 1900 zł
15 stycznia 2019 r. | 18:52

Burmistrz Arkadiusz Czech znów szuka pracownika do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

Tym razem Burmistrz poszukuje pracownika na stanowisko Podinspektora w Wydziale Administracji. Wymagane dokumenty należy złożyć do 23 stycznia. Proponowane wynagrodzenie to 2300 zł brutto. 

Wymagania niezbędne:
- Obywatelstwo polskie.
- Wykształcenie wyższe.
- Umiejętności:
- Biegła znajomość obsługi komputera – obsługa pakietu Office, poczty elektronicznej w stopniu bardzo dobrym.
- Obsługa urządzeń biurowych tj. faksu, kserokopiarki, skanera itp.

Znajomość przepisów prawnych:
- Rozporządzenie Prezesa Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- Ustawa o samorządzie gminnym.
- Kodeks postępowania administracyjnego.
- Ustawa o ochronie danych osobowych.
- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
- Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Więcej szczegółów poniżej. 

ŁUKASZ DUDEK