powiat tarnogórski
Jutro sesja w Starostwie. Zobacz na żywo radnego “Pepka”
30 stycznia 2019 r. | 21:40

31 stycznia o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odbędzie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Sesję na żywo będzie można oglądać w okienku YouTube poniżej. 

Plan Obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 18 grudnia 2018 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXI/266/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnego Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020” 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Młodzieżowemu Domowi Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 13 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez państwa K. i M.W. na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana R.L. na Starostę Tarnogórskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana R.L. na Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez pana R.L.
18. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez Przewodniczącą MOZ NSZZ Solidarność Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Starostę Tarnogórskiego.
20. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
21. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
22. Zakończenie sesji.

źródło: powiat tarnogórski