Lew i trzy krokodyle na terenie prywatnej posesji w Tarnowskich Górach – wideo
18 kwietnia 2017 r. | 12:41

Policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą rybnickiej komendy wszczęli postępowanie w sprawie nabycia, przetrzymywania i hodowli w niewłaściwych warunkach oraz bez wymaganych dokumentów m.in. CITES, zwierząt szczególnie zagrożonych wyginięciem. Dwa lwy oraz trzy krokodyle, które przetrzymywane były na terenie Rybnika oraz Tarnowskich Gór, trafiły pod tymczasową opiekę do ZOO w Poznaniu w celu zapewnienia właściwych warunków hodowli.

Rybnicka policja otrzymała informację, że na jednej z posesji w Rybniku może być przetrzymywany lew. Ta informacja potwierdziła się. Podczas kontroli przeprowadzonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w której uczestniczyli policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą rybnickiej komendy oraz przedstawiciel fundacji na rzecz ochrony zwierząt, lekarz stwierdził, że zwierzę przetrzymywane jest niezgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. W związku z tym zwierzę zostało przekazane pod tymczasową opiekę do ZOO w Poznaniu w celu zapewnienia właściwych warunków hodowli.

W trakcie realizacji tej sprawy policjanci uzyskali kolejną informację, że na terenie jednej z posesji, tym razem w Tarnowskich Górach, może znajdować się kolejny lew, należący do tego samego właściciela. W czasie kontroli ujawniony został lew oraz trzy krokodyle. Również w tym przypadku Powiatowy Lekarz Weterynarii stwierdził, że zwierzęta przetrzymywane są niezgodnie z przepisami, dlatego podjęto decyzję o przekazaniu ich pod tymczasową opiekę do ZOO w Poznaniu.

Policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą rybnickiej komendy wszczęli postępowanie w sprawie nabycia, przetrzymywania i hodowli w niewłaściwych warunkach oraz bez wymaganych dokumentów m.in. CITES, zwierząt szczególnie zagrożonych wyginięciem w postaci dwóch lwów oraz trzech krokodyli, tj. o czyn z art. 128 pkt 2 lit. b, d, e ustawy z dnia 16 kwietnia 200 roku o ochronie przyrody oraz o czyn z art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. W sprawie zostały przesłuchane trzy osoby. Dokumentacja została przesłana do Prokuratury Rejonowej w Rybniku, celem poddania analizie i ocenie zebranych materiałów oraz podjęcia dalszych czynności w tej sprawie. /KMP w Rybniku/