A jednak… geologia przyczyną zapadlisk
13 września 2021 r. | 18:11

„Zagrożenie opiniowanego terenu wynika z obecności pustek w węglanowych skałach triasu w strefie głębokości 20-30 m. W rejonach, w których utworzyły się zapadliska ciągłość warstw geologicznych przykrywających utwory triasowe została przerwana.

W rejonach tych przypowierzchniowe grunty są wynoszone do pustek w skałach triasowych grawitacyjnie i wodą migrującą w podłoże.(..) Prawdopodobieństwo wystąpienia w tej strefie następnych zapadlisk a także reaktywacji istniejących jest bardzo duże” – napisano w przygotowanej przez Zakład Geologii Geofizyki Głównego Instytutu Górnictwa ekspertyzie.

Przypomnijmy, w lipcu i sierpniu bieżącego roku, w rejonie ul. Królika w Tarnowskich Górach na odcinku od ul. Szymały do posesji Królika 16, pojawiły się 4 zapadliska w nawierzchni jezdni oraz w terenie zielonym poza pasem drogowym. W związku z zaistniałymi zjawiskami, na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach, wyłączone zostały z użytkowania obiekty budowlane, w obrębie których powstały uszkodzenia, w tym układ drogowy oraz budynek Królika 16, a następnie Lewka 15. Teren zostały wygrodzony i zabezpieczony.

– Na podstawie postanowień PINB gmina zleciła przygotowanie powyższej ekspertyzy geologiczno – górniczej oraz badań georadarowych. Ekspertyza została już przekazana do PINB. Wcześniej przekazano już wyniki badań georadarowych wykonanych w rejonie samych zapadlisk. Oczekujemy na dalsze decyzje PINB w celu podjęcia prac naprawczych w rejonie ul. Królika, obejmujących likwidację zapadlisk – mówi Joanna Czyżewska, kierownik Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. 

Naukowcy z GIG w przygotowanym dokumencie wskazują także metody likwidacji zagrożenia:

„Zagrożenie proponuje się zlikwidować poprzez przeprowadzenie prac iniekcyjno-podsadzkowych w skałach triasowych techniką wiertniczą. Otworami wiertniczymi do pustek w utworach triasowych wprowadzone zostanie medium podsadzkowe składające się z popiołów lotnych, cementu i wody. (…) Po wykonaniu zaprojektowanych prac będzie można cofnąć zakaz użytkowania terenu i przystąpić do prac budowlanych usuwających szkody w budynku Gospody Kurna Chata oraz konstrukcji ulic Królika i Dolnej i parkingu przy ulicy Dolnej. Prace objęte projektem geotechnicznym należy wykonać w możliwie szybkim czasie, gdyż każdy kolejny opad deszczu powoduje powiększanie się lejów zapadliskowych i szkód w budynku Gospody a także infrastrukturze drogowej (…). Istnieje również ryzyko wystąpienia zapadlisk w innych miejscach opiniowanego terenu”. 

Ekspertyza geologiczno-górnicza wykonana przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach została umieszczona poniżej oraz na stronie BIP-u Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, celem umożliwienia zapoznania się z jej treścią przez zainteresowanych.