Alert hydrologiczny
09 lutego 2024 r. | 05:49

Prognozowane opady deszczu będą powodowały ponowne wzrosty i wahania stanów wody w strefie wody wysokiej, w Krupskim Młynie, Staniszczach Wielkich i Ozimku powyżej stanów ostrzegawczych. W Ozimku stan wody może wzrosnąć powyżej stanu alarmowego.

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stopień: 2

Ważność: do godz. 20:00 dnia 10.02.2024
Obszar: Mała Panew od Krupskiego Młyna do Zb. Turawa, Mała Panew (opolskie, śląskie)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział
Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu.