Aż 107 mln zł na inwestycje w 2022 roku!
16 grudnia 2021 r. | 07:00

408 814 186 zł to planowane wydatki miasta w 2022 roku. Z tego aż 107 milionów zasili miejskie inwestycje. Rada Miejska przyjęła budżet Tarnowskich Gór na przyszły rok. – Z budżetu znika nam 50 mln złotych związanych z projektem 500 plus, który przejmuje od gmin ZUS.

Pomimo obniżenia powyższych dochodów, pomimo pandemii i zmian w systemie podatkowym, w tym roku budżet miasta jest duży, bogaty i ze sporym potencjałem. Jest też rekordowy pod względem inwestycji. Miasto jest w dobrej sytuacji finansowej i możemy na przyszłość patrzeć w miarę spokojnie – komentuje burmistrz Arkadiusz Czech.

Dochody budżetu na rok 2022 po dodatkowym przeliczeniu i weryfikacji danych wyniosą 354 674 959 zł. To o prawie 14 milionów więcej niż szacowaliśmy jeszcze podczas pierwszego czytania budżetu pod koniec listopada. Wzrost pojawił się m.in. w wyniku przesunięcia wolnych środków z bieżącego roku.

Wydatki budżetu kształtować będą się na poziomie 408 814 186 zł. 

Kwota na wydatki inwestycyjne stanowi ponad jedną czwartą wszystkich wydatków planowanych w budżecie miasta i jest najwyższa od kilku dziesięcioleci. 

Dochody 2022 są mniejsze od dochodów realizowanych w roku bieżącym, co związane jest przede wszystkim z przekazaniem do ZUS zadania związanego z realizacją świadczenia 500+, które do tej pory było ujmowane w budżecie miasta. Kolejny powód to zmniejszenie obciążeń podatkowych mieszkańców z tytułu podatku dochodowego, ponieważ miasto otrzymuje ok. 40 % udziału w tym podatku, w konsekwencji spadają dochody budżetu.

Wysoki poziom inwestycji których w przyszłym roku będzie realizowanych kilkadziesiąt, jest możliwy dzięki pozyskaniu znaczących środków zewnętrznych, są to zarówno pieniądze pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jak i środki pozyskane z funduszy krajowych.

Taka skala działań inwestycyjnych wpływa na wysokość deficytu budżetu, który nie jest mały ale w znaczącej części pokryty jest środkami, które miasto pozyskało z funduszy zewnętrznych lub wygenerowało w ramach aktualnego budżetu.

W roku 2022 poziom zadłużenia wyniesie około 62 mln zł i jest on bardzo niski w porównaniu do innych podobnych miast i stanowi 17% planowanych dochodów.

Największe zadania, na jakie gmina w 2022 roku planuje wydać pieniądze to: projekt Odnawialne Źródła Energii, rozbudowa centrum przesiadkowego (2018 – 2023), termomodernizacja budynków komunalnych (2019 – 2022), przebudowa Placu Wolności, terenu pod Halą Targową i placu zabaw TPD, budowę boisk treningowych TS Gwarek, budowę kanalizacji w rejonie ul. Wiśniowej, zadania Budżetu Obywatelskiego.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w przyszłym roku będzie płacił ostatnią transzę za przebudowę ul. Sobieskiego, planuje także kolejny etap przebudowy ul. Towarowej oraz dalszy ciąg przebudowy zabytkowego centrum miasta w obrębie m.in. na ulicy Górniczej, Gliwickiej i Jurczyka, Królika i Lewka.