Budżet Obywatelski 2022 – głosowanie
03 września 2021 r. | 07:00

Od 1 do 15 września można głosować na projekty zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane w Budżecie Obywatelskim Tarnowskich Gór na rok 2022. Każdy mieszkaniec może wybrać jeden z projektów ogólnomiejskich i po jednym (poza obszarem nr 1) jeden z projektów zgłoszonych z jego grupy dzielnic.

Głosować można online lub w tradycyjnej wersji papierowej w trzech wyznaczonych do tego miejscach.

CO TO JEST Budżet Obywatelski Tarnowskich Gór?
W Budżecie Obywatelskim Miasta Tarnowskie Góry można składać projekty, których realizacja mieści się w kompetencjach samorządu Miasta i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.

Wszystkie propozycje zadań do realizacji muszą spełniać warunek ogólnodostępności. Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych lub bieżących (tzw. projekty miękkie).


JAK GŁOSOWAĆ?
Głosowanie odbywa się z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.botg.tarnowskiegory.pl albo w formie papierowej.
Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekt w grupie dzielnic, w której zamieszkuje.


KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?
Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Tarnowskich Gór.
W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, a w głosowaniu elektronicznym dodatkowo adres e-mail.
W głosowaniu na projekty ogólnomiejskie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta.
W głosowaniu na projekty w grupie dzielnic mogą uczestniczyć jedynie mieszkańcy zamieszkujący w danej grupie dzielnic.

W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 13 roku życia na karcie do głosowania podpisuje się (głos oddaje) rodzic/opiekun prawny, który zaznacza, że głosuje w imieniu osoby małoletniej.
Osoby niepełnoletnie między 13 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie oddać swój głos na karcie do głosowania, przy czym wymagana jest wówczas zgoda rodzica/opiekuna prawnego.


GDZIE GŁOSOWAĆ?
Ratusz, Rynek 4
pokój nr 4 (Punkt Informacji o Mieście),
czynne: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2
Punkt Informacji, czynne poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

Tarnogórskie Centrum Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 7
czynne poniedziałek-piątek 8.00-16.00 (lub dłużej – zależnie od organizowanych w centrum imprez i zajęć)

lub online na stronie botg.tarnowskiegory.pl


LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA

Wybór projektu ogólnomiejskiego:

1) Oznakowanie lokalizacji i dostępu do atrybutów UNESCO
2) KUNSZT – turystyczny park UNESCO na mapie Tarnowskich Gór
3) Tarnogórski wieczór w NOSPR-ze
4) Renowacja nawierzchni Alei obwodowej w parku w Reptach Śląskich
5) Renowacja/remont muszli i widowni w parku hutnika

Grupa nr 1: Śródmieście – Centrum

Brak

Grupa nr 2: Opatowice, Repty Śląskie, Stare Tarnowice, Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne

1) Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej
2) Rewitalizacja skweru przy ulicy Radzionkowskiej
3) Modernizacja placu zabaw u zbiegu ulic Witosa i Waliski w Reptach Śląskich
4) Opatowice Arena. Reaktywacja faza I

Grupa nr 3: Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, Lasowice, Osada Jana

1) Otwarta strefa aktywności „Osada aktywności”
2) Rewitalizacja boiska do piłki siatkowej
3) Poprawa infrastruktury miejskiej w dzielnicy Pniowiec polegająca na posadowieniu wiaty rowerowej wraz ze stojakami oraz budowa altanki rekreacyjnej
4) Koncert kolędowy Izabeli Trojanowskiej z Darkiem Tokarzewskim z zespołu VOX
5) Zielona klasa pod klonem – budowa zadaszonej altanki wraz z wyposażeniem


Pula środków BOTG 2022:
– projekty ogólnomiejskie – 150 000 zł
– projekty z grupy dzielnic – 150 000 zł (na każdą z trzech grup)


Głosowanie oraz wszystkie szczegóły na stronie www.botg.tarnowskiegory.pl