Budżet uchwalony: Prawie 120 mln zł na inwestycje w 2023 roku
22 grudnia 2022 r. | 05:13

Prawie 425 mln zł – to planowane wydatki miasta w przyszłym roku. Dziś radni przyjęli budżet Tarnowskich Gór na 2023 rok.

Planowane dochody budżetu naszego miasta i grupy wydatków pokazują załączone slajdy. Najwięcej wydamy na oświatę i wychowanie (27 proc.), transport i łączność (21 proc.), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (18 proc).

Wydatki są wyższe niż dochody, ważne jest jednak, że od ośmiu lat zadłużenie miasta systematycznie spada: z 23,4 proc. do 15,6 proc. Dobra wiadomość: jest bardzo prawdopodobne, że obecny rok skończymy bez deficytu.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze w przyszłym roku? W budżecie są:

 1. Budowa oraz rozbudowa dróg i chodników (UE, WDS) 24 mln zł
  • Rozbudowa ul. Towarowej
  • Rozbudowa ul. Polnej
  • Budowa chodnika przy ul. Staffa
  • Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Gliwicka – kontynuacja
  • Przebudowa ul. Słoneczników
  • Rozbudowa ul. Lipowej
  • Projekty: ul. Polarna, Kamienna, Skowronków, Cicha, Prosta, Skośna, Sielanka, łącznik Skowronków – Żeromskiego
 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz infrastruktury odnawialnych źródeł energii (PIS)  23,8 mln zł
 3. Inwestycje poprawiające środowisko naturalne – jakość powietrza (UE) 8,8 mln zł
  • Ciepłe Mieszkanie
  • Instalacje OZE
  • Czysty Luft
  • Dotacje na wymianę źródeł ciepła
 4. Budowa infrastruktury rowerowej wraz z centrum przesiadkowym (UE) 48,5 mln zł
 5. Rozbudowa szkół (Polski Ład)  3,9 mln zł
 6. Termomodernizację i remonty przedszkoli i instytucji kultury 3 mln zł
 7. Modernizacja Boiska wielofunkcyjnego UKS8 2,2 mln zł
 8. Przebudowa placu TPD 4 mln zł
 9. Obiekty rekreacyjne 2 mln zł
 10. Budowy placów zabaw 1,7 mln zł
 11. Ochrona obiektów zabytkowych 2,6 mln zł
  • rewaloryzacja Budynku przy ul. T.Królika 20
  • dotacje na ochronę zabytków
 12. Oświetlenie ulic 0,5 mln zł
 13. Rozbudowa cmentarza komunalnego 1 mln zł

Za budżetem zagłosowało 18 radnych, czterech (z klubu radnych PiS) wstrzymało się od głosu.