Chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa do Kopalni Srebra
13 lipca 2021 r. | 07:00

Chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa do Kopalni Srebra: projekt już jest, teraz czas na realizację.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów ma już gotową dokumentację projektową na „Budowę chodnika w ciągu ul. Staffa w Tarnowskich Górach” na odcinku od ul. Głównej w kierunku Zabytkowej Kopalni Srebra. Realizacja najpewniej w przyszłym roku.

W ramach inwestycji przewidziano budowę chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego. Chodnik będzie miał szerokość dopasowaną do istniejących ogrodzeń przyległych, droga pieszo – rowerowa o szerokości 4 metrów zostanie odsunięta od krawędzi jezdni i dostosowana do terenu istniejącego, a poprzez jej odsunięcie od drogi nie będzie konieczna wycinka rosnących na miejscu drzew.
 
W ramach prac zabudowany zostanie przejazd przez tory, wymienione będą także szyny na przejeździe kolejowym na długości 30 m oraz podkłady kolejowe. Budowa chodnika i drogi rowerowej w tym miejscu pozwoli na bezpieczny ruch pieszych i rowerzystów poza jezdnią, dodatkowo poprawi komunikację w całym rejonie.
 
Ścieżka będzie połączona z planowaną w całym mieście siecią dróg rowerowych. Przypominamy, że chodnik od kopalni w kierunku Rept Śląskich przy ul. Szczęść Boże wykonano kila lat temu.