COVID-19: ulgi dla przedsiębiorców
09 czerwca 2020 r. | 07:00

Rada Miejska w Tarnowskich Górach mając na uwadze przeciwdziałanie oraz zapobieganie skutkom spowodowanym koronawirusem, podjęła dwie uchwały umożliwiające skorzystanie z ulg w podatku od nieruchomości.

Rada Gminy Tarnowskie Góry mając na uwadze przeciwdziałanie oraz zapobieganie skutkom spowodowanym koronawirusem, podjęła niżej wymienione uchwały:

  1. w sprawie udzielenia przez Gminę Tarnowskie Góry zwolnień z podatku od nieruchomości:

Uchwała Nr XXI/229/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. : https://www.bip.tarnowskiegory.pl

    2. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

Uchwała Nr XXI/228/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. : https://www.bip.tarnowskiegory.pl