Czysty Luft nabór uzupełniający
12 grudnia 2022 r. | 08:48

Od 2 listopada do 30 grudnia Gmina Tarnowskie Góry prowadzi nabór uzupełniający do projektu grantowego pn. „Czysty LUFT w Tarnowskich Górach” na dofinansowanie instalacji nowych 27 nowych źródeł ciepła. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Wspomniane źródła ciepła to:

1)     2 kotły na biomasę
2)    9 kotłów węglowych
3)    16 kotłów gazowych

Liczba źródeł ciepła może ulec zmianie w przypadku kolejnych rezygnacji grantobiorców z udziału w Projekcie.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem „Czysty LUFT w Tarnowskich Górach- nabór uzupełniający”- decyduje kolejność zgłoszeń, data wpływu do Urzędu. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje na temat projektu zostały zawarte w Regulaminie naboru zgłoszeń oraz realizacji projektu grantowego w ramach projektu pn. „Czysty LUFT w Tarnowskich Górach” można znaleźć tutaj.