Drogi rowerowe: czas na ul. Wyszyńskiego
07 października 2022 r. | 06:44

Na drodze do Starych Tarnowic powstaje kolejny odcinek drogi rowerowej. Przy ulicy Wyszyńskiego od obwodnicy aż do ronda przy ul. Jana Pawła II ściągnięto już część asfaltu, wzdłuż chodnika są też układane krawężniki.

Ta część trasy połączy się ze ścieżkami biegnącymi od centrum miasta przez Park Miejski z jednej strony, z drugiej z przygotowanymi do układania asfaltu trasą biegnącą przez osiedle Przyjaźń.
 
Wcześniej nową nawierzchnię położono już na Opolskiej i części Opatowickiej. Na pierwszej z nich działa tam już nowa sygnalizacja świetlna dla pieszych i rowerzystów. W międzyczasie prace trwają również przy budowie tunelu pieszo-rowerowego przy ul. Częstochowskiej.
Wszystkie wymienione odcinki rowerowe powstają w ramach inwestycji przewidującej budowę centrum przesiadkowego, tunelu i ponad 25 km tras rowerowych.