“Dziewiątka” i “dziesiątka” docieplone
09 lutego 2021 r. | 07:05

Po trzynastu gminnych placówkach, kolejne dwie szkoły – SP nr 9 i 10 – są cieplejsze, oszczędniejsze, ładniejsze i bardziej ekologiczne.

Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Korczaka 2 przeszła kompleksową termomodernizację. Kompleksowa termomodernizacja polegała na m.in. dociepleniu: stropu nad wejściem do budynku, stropodachów, zadaszeń wejść, ścian budynku, fundamentów), modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, montażu nowej stolarki/ślusarki, montażu energooszczędnego oświetlenia LED, remoncie i dociepleniu kominów.

Podobne prace wykonane przy budynku „dziesiątki”, gdzie z końcem stycznia zakończono prace obejmujące m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, remont kominów, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. i modernizację instalacji elektrycznej oświetleniowej.

Warte 3,5 mln złotych prace przy SP 9 to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Z kolei projekt pt. “Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach” otrzymał dotację Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

Termomodernizacja budynków „9” i „10”  prawie w całości wyczerpuje możliwości termomodernizacji tarnogórskich szkół. Przypomnijmy, że w 2019 roku zakończył się wart około 14 mln zł projekt obejmujący 7 szkół, wcześniej docieplonych było 5 placówek.