Gwarki Lokalnie: utrudnienia w ruchu
09 września 2021 r. | 21:08

W związku z aktualnie prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na drogach gminnych w Tarnowskich Górach, w czasie wydarzenia Gwarki Lokalnie 2021, będą występować następujące utrudnienia w ruchu drogowym.

 • – zamknięcie ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Strzeleckiej (skrzyżowanie ul. Strzeleckiej i Sobieskiego będzie przejezdne)
 • – zamknięcie ul. Królika na odcinku od ul. Lewka – bocznej (dawnej ul. Osmańczyka) do ul. Rymera,
 • – zamknięcie ul. Mlecznej,
 • – zamknięcie ul. Bondkowskiego na odcinku od ul. Górniczej do ul. Zamkowej,
 • – zamknięcie ul. Szymały na odcinku od ul. Staropolskiej do ul. Królika,
 • – zamknięcie ul. Zamkowej, na odcinku od ul. Mlecznej do ul. Bondkowskiego.

W chwili obecnej wprowadzone są następujące tymczasowe zmiany w organizacji ruchu:

 • – wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Lewka na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Dolnej,
 • – wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Gliwickiej na odcinku od Placu Gwarków do ul. Zamkowej.
 • – dopuszczenie do ruchu odcinka ul. Górniczej od ul Mlecznej do ul. Jurczyka, w celu umożliwienia przejazdu ulicami Jurczyka i Lompy do ul św. Jacka.

Trasy przejazdu w ścisłym centrum odbywają się ulicami:

 • – od strony ul. Cebuli – ulicą Lewka, ul. Dolną, ul.Gliwicką w kierunku kościoła
 • – od strony ul. Górniczej – ul. Górniczą w kierunku Rynku, ul. Jurczyka, ul. Lompy w kierunku ul. św Jacka
 • – od ul. Sobieskiego – ul Strzelecką do ul. Stalmacha, ul. Wajdy, ul. Opolską