Kampania billboardowa i nawet 500 nowych miejsc pracy!
29 lipca 2020 r. | 07:00

Prace w strefie gospodarczej przy ulicy Polnej dobiegły końca. Jutro pojawią się ogłoszenia o przetargach na sprzedaż terenów inwestycyjnych. W sierpniu ruszy kampania promocyjna, która pomoże w znalezieniu przedsiębiorców, którzy w tarnogórskiej strefie ulokują swoje firmy.

– Jesteśmy miastem, w którym dobrze się mieszka, ciągle przeżywamy boom mieszkaniowy. Teraz pora na sfinalizowanie kolejnego z naszych priorytetów, jakim jest wzmożony rozwój gospodarczy gminy. Szacujemy, że dzięki powstałym w strefie firmom uda się utworzyć od 250 do 500 nowych miejsc pracy – mówi Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza ds. gospodarczych.

Teren strefy inwestycyjnej to 6,5 hektara ziemi, położonej przy ulicy Polnej, pomiędzy dawnym Tagorem i Faserem. Nieruchomość dostępna jest drogą – łącznikiem do ulicy Nakielskiej, noszącym nazwę ul. Kazimierza Zachnika. Na uzbrojonym przez gminę terenie wydzielono cztery działki dla przedsiębiorców. W pełni uzbrojone tereny mają powierzchnię od 2,1 ha (największa) do 0,6 ha (najmniejsza) i będą sprzedawane w przetargu nieograniczonym pisemnym. Otwarcie ofert nastąpi w dniach 28 – 29 września.

– Cena będzie tylko jednym z elementów, jakie będziemy brać pod uwagę. W ocenie oferty dodatkowe punkty przyznawać będziemy małym i średnim firmom. W doborze inwestorów będziemy także premiować firmy przyjazne środowisku naturalnemu – mówi Piotr Skrabaczewski. – Działki są w stu procentach przygotowane dla inwestorów, mają dostęp do wody, kanalizacji, ciepła systemowego i zasilania energetycznego – dodaje. 

Tereny inwestycyjne promowane będą na 10 billboardach zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie województwa śląskiego. Tablice reklamowe (w sumie będzie ich 10) staną przy DK 11, DK 78 (w promieniu 25 km od Tarnowskich Gór), przy DK 78 w promieniu do 25 km od lotniska Katowice – Pyrzowice, a także przy autostradach A1 i A4 na terenie województwa śląskiego. Billboardy pojawią się również w Tarnowskich Górach, w Katowicach, Częstochowie, Gliwicach i Zabrzu (w granicach administracyjnych miast przy drogach wylotowych). 

W ramach kampanii przygotowane zostaną także m.in. foldery zawierające szczegółową ofertę naszych terenów inwestycyjnych w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. 

Ulica Zachnika w połączeniu z drogą wewnętrzną otworzyła dojazd do firm działających na terenie po Tagorze. Umożliwia też dojazd do Lasowic z centrum miasta. Droga jest oświetlona a jej utrzymaniem zajmować będzie się gmina. Służyć będzie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom, którzy mają już firmy w miasteczku przemysłowym na terenie po Tagorze (jest ich 13) oraz tym, którzy zdecydują się ulokować w strefie swoje przedsiębiorstwa. 

– Miejski Zarząd Ulic i Mostów posiada już gotową dokumentację na przedłużenie drogi wewnętrznej w kierunku osiedla w Lasowicach – informuje Piotr Skrabaczewski. 

Na realizację zadania gmina pozyskała środki UE. Jego całkowita wartość to 14,3 mln zł. Dofinansowanie unijne wynosi 9,5 mln zł. Projekt obejmował budowę drogi wewnętrznej, wycinkę drzew i krzewów, budowę sieci i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej, roboty rozbiórkowe oraz budowę ogrodzenia. 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP, działanie: 1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, poddziałanie: 1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.