Kanalizacja deszczowa: prace zaczynają się od ul. Tołstoja
23 stycznia 2023 r. | 07:06

Od poniedziałku zaczyna się budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tołstoja (dzielnica Rybna). Na czas prac wprowadzona zostanie tymczasowa organizacji ruchu.

Prace rozpoczną się w rejonie zbiegu ulic Tołstoja i Starowapiennej. W tym miejscu zaplanowano budowę retencyjnego zbiornika wód deszczowych. Będzie on regulował przepływ wody oraz separację zanieczyszczeń przed dalszym odprowadzeniem wód do istniejącego rowu melioracyjnego. Woda z rowu z kolei trafi do Stoły.

W tym roku zaplanowane jest wykonanie kanalizacji na części ul. Polarna (od skrzyżowania z ul. Tołstoja do wysokości budynku nr 45a) oraz część ul. Liściastej.

Kanalizacja deszczowa ma poprawić ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, umożliwić spływ wód z opadów i roztopów z drogi i poboczy, obniżyć wysoki poziom wód gruntowych.

Po zakończeniu robót na całej szerokości jezdni odtworzony zostanie asfalt.

Z kolei z początkiem lutego rozpocznie się przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Radosnej, Porannej, Odrzańskiej i Strzelców Bytomskich (dzielnica Śródmieście). Roboty rozpoczną się od ul. Strzelców Bytomskich. Przebudowa kanalizacji prowadzona będzie pomiędzy ul. Gruzełki i Szafirową. Prace obejmą też: przebudowę przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogowym, remont wpustów ulicznych wraz z podłączeniami, odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni oraz w niektórych częściach chodników i pasów zieleni.