Kasy Urzędu znowu otwarte
08 lutego 2022 r. | 07:02

Od 7 lutego kasy Urzędu Miejskiego są ponownie otwarte. Dostęp do urzędu jest w dalszym ciągu ograniczony: obsługa interesantów odbywa się tylko w holach, na wizyty należy się umówić telefonicznie.

Zgodnie z umową, jaką Urząd Miejski zawarł z bankiem na prowadzenie kont, opłaty komunalne wnosić bezprowizyjnie można także w placówkach Poczty Polskiej.


We wszystkich budynkach Urzędu petenci przyjmowani są wyłącznie na parterach (zalecamy telefoniczne umówienie spotkania). Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz za pomocą platformy e-PUAP. Pisma nie wymagające potwierdzenia należy wrzucać do urn ustawionych w środku budynków w wyznaczonych strefach bezpieczeństwa – ważne, aby dokumenty znajdowały się w zaklejonej kopercie. Do urzędu wpuszczane będą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Przypominamy numery telefonów i adresy mailowe do poszczególnych wydziałów.
Przypominamy, że obecnie Urząd jest czynny codziennie w godz. 7.30-15.30.
W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy (w szczególności sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, świadczenia usług komunalnych, budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, korzystania z wód, działalności gospodarczej) przyjęcie Stron odbywa się w budynku
przy ul. Sienkiewicza 2, przy ul. Sienkiewicza 2a i na Rynku 4, w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa. W takiej sytuacji Strony przyjmowane będą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, omówieniu sprawy z właściwym pracownikiem i uzgodnieniu terminu.

Śluby cywilne udzielane są tylko w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego jedynie w obecności pary młodej i świadków.


Zawiesza się także przyjmowanie osobiste stron w sprawie skarg, wniosków i petycji.