IMG_1478
Kiosk i reklamy znikną sprzed Staszica
20 lutego 2023 r. | 18:10

We wtorek ma ruszyć rozbiórka kiosku i murowanych reklam stojących przed Halą Targową i II LO im. Staszica.

– Teren nie należy w całości do nas, ale nie chcieliśmy czekać na innych. Bo to miejsce jest ważne dla naszych mieszkańców, oglądają je wjeżdżający do miasta. Dlatego uporządkowanie terenu nie jest naszym ostatnim słowem w sprawie poprawiania przestrzeni przed Staszicem. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli pokazać projekt – mówi Burmistrz Arkadiusz Czech.

Formalności Urząd Miejski zaczął załatwiać już wiele miesięcy wcześniej: pozwolenia i uzgodnienia już w roku 2022 (również te dotyczące nieruchomości Powiatu w zarządzie Dyrektora Szkoły). Kolejny krok, czyli zaplanowanie w budżecie pieniędzy na wyburzenie obiektów, został wykonany we wrześniu 2022. Na sesji 19 grudnia radni Rady Miejskiej przyjęli projekt budżetu.

Skoro były już uzgodnienia, pieniądze w budżecie, można było wyłonić wykonawcę. To stało się w styczniu. Wtedy też UM zawiadomił odpowiednie organy o zamiarze wykonania prac. Jest luty – prace ruszają. Powinny zakończyć się w marcu.