Komunikat Urzędu Miejskiego dotyczący otwarcia żłobków i przedszkoli
30 kwietnia 2020 r. | 18:23

Mimo ogłoszonej wczoraj zgody rządu na uruchomienie z dniem 6 maja br. żłobków i przedszkoli, informuję, że tarnogórskie placówki nie wznowią w tym terminie funkcjonowania ze względu na duże zagrożenie zakażeniem koronawirusem.

Urząd Miejski przeanalizował możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli w podanym terminie lecz jest on nierealny. Musimy rozpatrzyć zakup maseczek, rękawic, kombinezonów, termometrów, opracować niezbędne procedury.
Życie i zdrowie mieszkańców, w tym najmłodszych, jest dla mnie najważniejsze. Przedstawiony przez rząd termin otwarcia placówek nie pozwala na przygotowanie systemu opieki nad dziećmi w taki sposób, by była ona w pełni bezpieczna. Przypominam, że rodzice dzieci mają przez cały czas możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego. O szczegółowej dacie wznowienia działalności miejskich żłobków i przedszkoli poinformuję wkrótce. Podstawową wytyczną do podjęcia decyzji będzie aktualna sytuacja epidemiczna w kraju i w mieście. Podobną decyzję w powyższej kwestii podjęły także ościenne gminy.
Z poważaniem
Jolanta Tuszyńska,
zastępca burmistrza miasta ds. społecznych